Start Wydarzenia Konkurs 2019

Konkurs 2019

Termin rozpoczęcia: 01.10.2019
Termin zakończenia: 01.11.2019

Regulamin

Konkurs dla dzieci i młodzieży pt. „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta” („Najświętszemu Sercu – Polska Odrodzona”) 2019 r.

 1. Organizator

Stowarzyszenie – Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu

 1. List intencyjny

Już po raz szósty organizujemy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, w którym pragniemy przypomnieć jeden z najbardziej zapomnianych faktów z dziejów Poznania – historię budowy przed II wojną światową i zburzenia przez Niemców w 1939 r. Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa zwanego Pomnikiem Wdzięczności. W tym roku przypada 80 rocznica zburzenia Pomnika Wdzięczności – dlatego zależy nam bardzo, by przypomnieć, nie tylko sam fakt istnienia tego Pomnika, ale także wszystko, co on symbolizował, odwagę, prawość, umiłowanie Boga i Ojczyzny, cechy charakterystyczne dla każdego Poznaniaka, Wielkopolanina  i Polaka.

Pomnik Wdzięczności, którego odbudową zajmuje się organizator Konkursu, został zbudowany w 1932 r. i był największym i najbardziej rozpoznawalnym monumentem przedwojennego Poznania. W październiku 1939 r. Niemcy  po zajęciu Poznania wysadzili go w powietrze, a figurę Chrystusa wyrzucili na śmietnik i przetopili na kule armatnie. Fakt ten poruszył i zapadł w pamięci ówczesnych Poznaniaków, którzy wierzyli, iż po wojnie Pomnik zostanie na pewno odbudowany, ale niestety do dziś jeszcze się to nie udało. W czasie dwóch swoich wizyt w Poznaniu (w 1983 i 1997 r.) Jan Paweł II  za każdym razem wspominał o Pomniku Wdzięczności w swoich homiliach. Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem sprawimy, iż Pomnik ten wróci po latach nieobecności na ulice Poznania. W roku 80-tej rocznicy jego zburzenia przypomnijmy wszystkim jak on wyglądał i spróbujmy wyobrazić sobie jak mogłyby go witać współczesne dzieci, młodzież i ich rodzice.

W 2016 r. Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika wykonał odlew 5-metrowej figury Chrystusa  – centralny element monumentu. Stoi ona obecnie przy Kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusa przy ul. Kościelnej w Poznaniu

 1.  Patronat Konkursu

– Arcybiskup Metropolita Poznański

– Kuratorium Oświaty w Poznaniu

– NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska

– Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej

 1.   Cele konkursu

Konkurs ma na celu przybliżenie najmłodszym mieszkańcom naszego miasta historii naszej Ojczyzny – Polski i naszej „małej Ojczyzny” – Wielkopolski.  Pragniemy wspierać nauczycieli i wychowawców  w ich pracy, by w aktywny i nowoczesny sposób wspólnie wśród młodego pokolenia kształtować poczucie dumy z bycia Polakami i Wielkopolanami i by  upowszechniać w zbiorowej świadomości godne i wyjątkowe fakty z naszych dziejów.

 • Informacje organizacyjne
 1. Temat konkursu:

Co roku temat jest zmieniany. Temat proponowany na rok 2019 to „Poznań był zawsze wierny Bogu i Ojczyźnie. Przypomnijmy mieszkańcom naszego miasta, jak wyglądał Pomnik Wdzięczności”.

 • Konkurs prowadzony będzie w czterech grupach wiekowych:
 • Poziom A – uczniowie szkół podstawowych klasy 1-3

udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy – rysunku na podany temat (dowolne skojarzenia) kredkami na formacie A3 lub A4

 • Poziom B –  uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6

udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy indywidualnej w dowolnej technice plastycznej płaskiej (kredka, ołówek, tempera, akwarela, olej, mozaika, witraż  itp.) przedstawiającej Pomnik Wdzięczności w kontekście zaproponowanego tematu (dowolne skojarzenia)  na formacie A3 lub A4

 • Poziom C – uczniowie szkół podstawowych klasy 7-8

udział w konkursie polega na wykonaniu jednej prezentacji multimedialnej (indywidualnej lub grupowej) w dowolnym programie komputerowym na zaproponowany temat (interpretacje i skojarzenia historyczne z wykorzystaniem wiedzy zdobywanej na lekcjach historii, religii, czy języka polskiego).

 • Poziom D – uczniowie szkół średnich

udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy pisemnej – dziennikarskiej, literackiej lub historycznej na w/w temat. Może to być wiersz, rozprawka, wypowiedź, opowiadanie itp. lub świadectwo, czyli zapisana wypowiedź (monolog) lub wywiad z osobą, która pamięta Pomnik Wdzięczności (objętość do 7 tys. znaków).

 • Realizacja zadań przebiegać będzie wg następującego harmonogramu:
 • do 31 października 2019 – przygotowanie i nadsyłanie prac do organizatorów (uwaga  prezentacje z kat. C należy przesłać mailem na adres j.hajdasz@post.pl
 •  5 listopada 2019 – obrady jury i ogłoszenie wyników konkursu w internecie
 • 10 listopada 2019 –  wręczenie nagród laureatom konkursu podczas uroczystego Koncertu w Auli UAM z okazji Święta Niepodległości (dokładna godzina zostanie podane na stronie internetowej www.pomnikwdziecznosci.pl)
 • Szkoły, których uczniowie zostaną nagrodzeni lub wyróżnieni, laureaci i ich katecheci (lub inni nauczyciele – opiekunowie konkursu) zostaną powiadomieni w formie pisemnej o wynikach konkursu (mail lub sms do każdego opiekuna)
 • Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim  udział dowolna liczba uczniów z każdej szkoły. Uczniowie mogą także zgłaszać się indywidualnie bezpośrednio do organizatorów.
 • Szkolny organizator konkursu (katecheta lub dowolny nauczyciel, lub rodzice w przypadku zgłoszeń indywidualnych) zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi prace  do 28 października 2019 r.  na adres Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności, Poznań 60-479, ul. Strzeszyńska 197. Prace pisemne i prezentacje multimedialne można także przesłać mailem na adres : j.hajdasz@post. W mailu powinny się także znaleźć informacje, o które prosimy w pkt. 7.
 • Każda praca powinna na odwrocie zawierać:
 • Nazwę konkursu z zaznaczeniem kategorii wiekowej
 • Tytuł pracy
 • Imię, nazwisko i wiek autora
 • Adres szkoły
 • Imię i nazwisko katechety (lub właściwego nauczyciela lub rodzica) – opiekuna konkursu, jego dane kontaktowe tel.  i e-mail
 • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich prac, swojego wizerunku, imion i nazwisk do publicznej wiadomości. Prawa autorskie przechodzą na organizatora
 •   Nagrody i jury

        Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.

              Przewiduje się wartościowe nagrody rzeczowe (dyski z pamięcią zewnętrzną, tablety

              i e-czytniki do książek oraz pen drivy) oraz oryginalnie zaprojektowane i

              wydrukowane indywidualnie dla każdego laureata dyplomy  dla zdobywców I, II i III      

              miejsca w każdej kategorii.  Katecheta lub inny nauczyciel – opiekun konkursu,     

              którego uczeń będzie laureatem I nagrody otrzymuje także nagrodę rzeczową  oraz 

              indywidualny dyplom. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują pamiątkowe

              dyplomy i drobne upominki.   

 • Dodatkowe informacje na temat konkursu :

na stronie internetowej www.pomnikwdziecznosci.pl

oraz :

Jolanta Hajdasz tel. +48 607 270507, j.hajdasz@post.pl

Stanisław Mikołajczak, tel.  +48 666073884,  stmikolajczak@gmail.com

Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu przygotował dla katechetów konspekty lekcji religii (oraz materiały pomocnicze – film i zdjęcia archiwalne) na temat kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa i historii Pomnika Wdzięczności dla wszystkich szkolnych poziomów wiekowych. Są one do pobrania na stronie www.pomnikwdziecznosci.pl i Wydziału Katechetycznego .

ul. Strzeszyńska 197, 60-479 Poznań
Realizacja montownia.com