Start Wydarzenia Konkurs 2017

Konkurs 2017

Termin rozpoczęcia: 20.09.2017
Termin zakończenia: 03.11.2017

Organizatorem Konkursu dla dzieci i młodzieży pt. „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta” („Najświętszemu Sercu – Polska Odrodzona”) jest Stowarzyszenie – Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu (SKOPW).

Stowarzyszenie istnieje od 2012 r., a jego prezesem jest prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak. Za główny cel swojej działalności Stowarzyszenie stawia sobie odbudowę w Poznaniu Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa zwanego także Pomnikiem Wdzięczności lub Pomnikiem Chrystusa Króla. Pomnik ten, największy i najbardziej rozpoznawalny monument przedwojennego Poznania, był wotum wdzięczności narodu polskiego dla Chrystusa Króla za odzyskanie niepodległości w 1918 r. Stał jednak zaledwie 7 lat, we wrześniu 1939 r. został bowiem zburzony przez Niemców. Był to jeden z trzech najważniejszych Pomników w Polsce, symboli naszej niepodległości, obok Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie i Pomnika Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Również krakowski i warszawski zostały zniszczone przez Niemców, ale po zakończeniu II wojny światowej odbudowane.

W czasie dwóch swoich wizyt w Poznaniu (w 1983 i 1997 r.) Jan Paweł II za każdym razem mówił w swoich homiliach o Pomniku Wdzięczności. W 2016 r. SKOPW wykonał odlew 5-metrowej figury Chrystusa, która jest centralnym elementem monumentu. Stoi ona obecnie przy kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa przy ul. Kościelnej w Poznaniu.

Po raz pierwszy konkurs dla dzieci i młodzieży pt. „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta” zorganizowano w 2014 r. Ma on przypominać dzieciom i młodzieży jeden z najbardziej zapomnianych faktów z najnowszych dziejów Poznania – historię budowy i zniszczenia Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa. Organizatorzy pragną przybliżyć uczestnikom konkursu idee, jakie przyświecały budowniczym Pomnika: połączenie patriotyzmu i wiary katolickiej wyrażającej się we wdzięczności Bogu za zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, dzięki któremu Wielkopolska znalazła się w granicach odradzającej się Ojczyzny.

W każdej z kategorii konkursowych przyznawane jest I, II i III miejsce oraz co najmniej trzy wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują też dyplomy. Niezwykle uroczystą oprawę ma gala, podczas której wręczane są laureatom konkursu nagrody. Jest ona częścią koncertu organizowanego przez Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu z okazji Święta Niepodległości.

ul. Strzeszyńska 197, 60-479 Poznań
Realizacja montownia.com