Start Wydarzenia Konkurs 2015

Konkurs 2015

Termin rozpoczęcia: 16.10.2015
Termin zakończenia: 05.11.2015

Wdzięczni za niepodległość. Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu symbolem zwycięskiej walki Wielkopolan o niepodległość Ojczyzny”.

 

 1. Organizator
  Stowarzyszenie – Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu
 2. List intencyjny
  Pragniemy przypomnieć dzieciom i młodzieży jeden z najbardziej zapomnianych faktów z najnowszych dziejów Poznania – historię budowy i zniszczenia Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa (zwanego Pomnikiem Wdzięczności). Jest to wspólna inicjatywa Kurii Metropolitalnej i Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu. W tym roku pragniemy zwrócić uwagę  na ideę, jaka przyświecała budowniczym Pomnika – chęć wyrażenia wdzięczności Bogu za cud, jakim było dla ówczesnych Wielkopolan i wszystkich Polaków zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, dzięki któremu Wielkopolska znalazła się w granicach odradzającej się Ojczyzny. Pomnik NSPJ powstał w 1932 r. i był największym i najbardziej rozpoznawalnym monumentem przedwojennego Poznania. Jesienią 1939 r. zburzyli go Niemcy. W czasie dwóch swoich wizyt w Poznaniu (w 1983 i 1997 r.) Jan Paweł II  za każdym razem mówił o nim w swoich homiliach. Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem sprawimy, iż Pomnik ten wróci po latach nieobecności na ulice Poznania. Gorąco pragniemy go odbudować na 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w 2018 r.
 3. Patronat Konkursu
  – Arcybiskup Metropolita Poznański
  – Akcja Katolicka
  – Radio Emaus
  – Wielkopolski Kurier Wnet
 4. Cele konkursu
  Konkurs, do udziału w którym zachęcamy, ma na celu(tak jak w ubiegłym roku, gdy przeprowadzany był po raz pierwszy) przybliżenie najmłodszym mieszkańcom naszego miasta jego historii i dziedzictwa religijno-kulturowego, w aktywny i nowoczesny sposób budować ich dumę z bycia Polakami i katolikami, upowszechniać w zbiorowej świadomości godne i wyjątkowe fakty z naszych dziejów, by  młody człowiek mógł dzięki temu lepiej poznać i zrozumieć naród, w którym się urodził i w którym żyje.
 5. Informacje organizacyjne
  1. Temat konkursu:
   „Wdzięczni za niepodległość. Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu symbolem zwycięskiej walki Wielkopolan o niepodległość Ojczyzny”.
  2. Konkurs prowadzony będzie w czterech grupach wiekowych:
   Poziom A – uczniowie szkół podstawowych klasy 1-3 udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy – rysunku na podany temat (dowolne skojarzenia) kredkami na formacie A3 lub A4
   Poziom B – uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6 udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy indywidualnej w dowolnej technice plastycznej płaskiej (kredka, ołówek, tempera, akwarela, olej, mozaika, witraż  itp.) przedstawiającej Pomnik Wdzięczności w kontekście zaproponowanego tematu na formacie A3 lub A4
   Poziom C – uczniowie szkół gimnazjalnych udział w konkursie polega na wykonaniu jednej prezentacji multimedialnej (indywidualnej lub grupowej) w dowolnym programie komputerowym na temat historii powstania i zniszczenia Pomnika Wdzięczności w kontekście zaproponowanego tematu
   Poziom D – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy pisemnej o charakterze historycznym  pt. „Wdzięczni za niepodległość. Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu symbolem zwycięskiej walki Wielkopolan o niepodległość Ojczyzny „. Mogą to być eseje, felietony, rozprawki, opowiadania itp. o dowolnej objętości przesłane mailem na adres : j.hajdasz@post.pl  lub stmikolajczak@gmail.com . W mailu powinny się także znaleźć informacje, o które prosimy w pkt. 7.
 6. Realizacja zadań przebiegać będzie wg następującego harmonogramu:
  • do 11 października 2015 – przygotowanie i nadsyłanie prac do organizatorów
  • do 25 października 2015 – obrady jury
  • 30 października 2014 – ogłoszenie wyników konkursu w Internecie
  • listopad 2014 –  wręczenie nagród laureatom konkursu oraz wystawa najlepszych prac konkursowych podczas uroczystego Koncertu w Auli UAM z okazji Święta Niepodległości (dokładna data podana będzie na stronie internetowej www.pomnikwdziecznosci.pl)
 7. Szkoły, których uczniowie zostaną nagrodzeni lub wyróżnieni, laureaci i ich katecheci (lub inni nauczyciele – opiekunowie konkursu) zostaną powiadomieni w formie pisemnej o wynikach konkursu (mail do każdego, do szkoły, także list tradycyjny)
 8. Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim udział dowolna liczba uczniów z każdej szkoły
 9. Szkolny organizator konkursu (katecheta lub dowolny nauczyciel) zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi prace do 11 października 2015 r.  na adres Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności, Poznań 60-479, ul. Strzeszyńska 197
 10. Każda praca powinna na odwrocie zawierać:
  • Nazwę konkursu z zaznaczeniem kategorii wiekowej
  • Tytuł pracy
  • Imię, nazwisko i wiek autora
  • Adres szkoły
  • Imię i nazwisko katechety (lub właściwego nauczyciela) – opiekuna konkursu, jego dane kontaktowe tel. i e-mail
 11. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich prac, swojego wizerunku, imion i nazwisk do publicznej wiadomości. Prawa autorskie przechodzą na organizatora
 12.  Nagrody i jury
  Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora. Przewiduje się nagrody rzeczowe i dyplomy  dla zdobywców I, II i III miejsca w  każdej kategorii  oraz nagrodę rzeczową i dyplom dla katechety (lub innego nauczyciela – opiekuna konkursu) przygotowującego do konkursu zdobywców I nagrody
 13. Dodatkowe informacje na temat konkursu: na stronie internetowej www.pomnikwdziecznosci.pl oraz : Jolanta Hajdasz tel. +48 607 270507, j.hajdasz@post.pl , Stanisław Mikołajczak, tel.  +48 666073884,  stmikolajczak@gmail.com

Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu przygotował dla katechetów konspekty lekcji religii (oraz materiały pomocnicze – film i zdjęcia archiwalne) na temat kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa i historii Pomnika Wdzięczności dla wszystkich szkolnych poziomów wiekowych. Są one do pobrania na stronie www.pomnikwdziecznosci.pl i Wydziału Katechetycznego . W razie problemów z ich pobraniem prosimy o kontakt na w/w telefony lub adresy mailowe.

ul. Strzeszyńska 197, 60-479 Poznań
Realizacja montownia.com