Apel

Apel Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności
do mieszkańców,  władz samorządowych i państwowych Wielkopolski,
przyjęty 3 lutego 2012 r na spotkaniu założycielskim Komitetu.

My, społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności – Pomnika Najświętszego Serca Jezusowego w Poznaniu zwracamy się do wszystkich mieszkańców Poznania i  Wielkopolski, a także wszystkich tych, dla  których dobro Rzeczypospolitej i jej dzieje, stanowią wartość szczególną z serdeczną prośbą o  wsparcie tego dzieła.

W czasie swojej wizyty na placu Adama Mickiewicza w 1997 r. Bł. Jan Paweł II mówił:

Tu, na tym miejscu, na placu Adama Mickiewicza, stał kiedyś pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa – widomy znak zwycięstwa Polaków odniesionego dzięki wierze i nadziei. Pomnik był wzniesiony w 1932 roku ze składek całego społeczeństwa, jako wotum dziękczynne za odzyskanie niepodległości. Odrodzona Polska skupiła się przy Sercu Jezusa, aby z tego źródła miłości ofiarnej czerpać siłę do budowania przyszłości Ojczyzny na fundamencie Bożej prawdy, w jedności i zgodzie. Po wybuchu drugiej wojny światowej pomnik ten okazał się tak niebezpiecznym symbolem chrześcijańskiego i polskiego ducha, że został zburzony przez najeźdźcę na początku okupacji”.

Wartość tego znaku została bardzo jednoznacznie określona w tych słowach Błogosławionego Jana Pawła II. Jest to wartość dziękczynienia za niepodległość i świadomości tego, że wolność jest darem i zobowiązaniem. Mądrość naszych przodków kazała zatem przychodzić z dziękczynieniem, ale i prośbą o błogosławieństwo do Boga, Pana dziejów, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.

Działając w ścisłej jedności z Arcybiskupem Metropolitą Poznańskim, we wspólnocie wartości, które łączą, budując tożsamość, zwracamy się z serdecznym apelem do Wszystkich Państwa razem i do każdego z Was z osobna, by wspomogli dzieło odbudowy tego niezwykłego monumentu, świadectwa naszej wiary i patriotyzmu, a także wielkości ducha i dokonań Wielkopolan i Wielkopolski.

ul. Strzeszyńska 197, 60-479 Poznań
Realizacja montownia.com