Start Wesprzyj nas

Wesprzyj nas

Darowizny

Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia:

Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności
Stowarzyszenie w Poznaniu
ul. Strzeszyńska 197
60-479 Poznań
KRS : 0000413690

Bank PKO BP  nr konta  96 1020 4027 0000 1102 1693 6308.

z dopiskiem składka członkowska (podać imię i nazwisko) , a jeśli wpłata jest większa to dodać „+ darowizna”

Dolącz do nas!

Aby wstąpić do Stowarzyszenia Odbudowy Pomnika Wdzięczności należy wypełnić „ Deklarację SKOPW” (do pobrania) i przesłać na adres Komitetu mailem :  pomnikwdziecznosci@gmail.com lub stmikolajczak@gmail.com lub zwykłą pocztą:

SKOPW
ul. Strzeszyńska 197
60-479 Poznań

  • Decyzje o przyjęciu członków zwyczajnych do Społecznego komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności podejmuje Zarząd Stowarzyszenia
  • Składki członkowskie wynoszą: 60 zł /rok , 30 zł/ rok studenci i emeryci
  • Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia – PKO BP, nr konta 96 1020 4027 0000 1102 1693 6308 z dopiskiem składka członkowska (podać imię i nazwisko) , a jeśli wpłata jest większa to dodać „+ darowizna”
ul. Strzeszyńska 197, 60-479 Poznań
Realizacja montownia.com