Start Aktualności Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu

Wzywam zatem wszystkich wiernych – prosił św. Jana Paweł II – aby nadal gorliwie pielęgnowali kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, przystosowując go do naszych czasów, ażeby dzięki temu mogli nieustannie czerpać z jego niezgłębionych bogactw i umieli z radością na nie odpowiadać, miłując Boga i braci, znajdując pokój, wchodząc na drogę pojednania i umacniając swą nadzieję, że kiedyś będą żyć pełnią Boga we wspólnocie ze wszystkimi świętymi […]. Również następnym pokoleniom należy zaszczepić pragnienie spotkania Pana, wpatrywania się w Niego, aby potrafiły odpowiedzieć na wezwanie do świętości i mogły odkryć swoją szczególną misję w Kościele i w świecie, realizując w ten sposób swe powołanie chrzcielne…” – te słowa św. Jana Pawła II przytoczył abp Stanisław Gądecki  w homilii, jaką wygłosił podczas Mszy św. odprawionej w tegoroczną uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym roku przypadła ona 28 czerwca, w 63 rocznicę Poznańskiego Czerwca’ 56. Po mszy ulicami Poznania przeszła tradycyjna procesja – z kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana przy ulicy Kościelnej w Poznaniu, potem ulicą Dąbrowskiego, przez Most Teatralny aż na Plac Adama Mickiewicza, gdzie przed II wojną światową stał największy monument Poznania – Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa zwany Pomnikiem Wdzięczności , gdyż był wotum wdzięczności narodu polskiego za odzyskaną niepodległość i zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. W procesji jak co roku wzięli udział członkowie Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności.

ul. Strzeszyńska 197, 60-479 Poznań
Realizacja montownia.com