Start Aktualności Regulamin VII Konkursu dla dzieci i młodzieży pt. „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta” („Najświętszemu Sercu –

Regulamin VII Konkursu dla dzieci i młodzieży pt. „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta” („Najświętszemu Sercu – Polska Odrodzona”) 2022 r.

 1. Organizator

Stowarzyszenie – Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności
w Poznaniu.

 1. List intencyjny

Już po raz siódmy organizujemy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży,
w którym pragniemy przypomnieć jeden z najbardziej zapomnianych faktów
z dziejów Poznania – historię budowy przed II wojną światową i zburzenia przez Niemców w 1939 r. Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa zwanego Pomnikiem Wdzięczności. W tym roku przypada 90. rocznica odsłonięcia Pomnika – dlatego zależy nam bardzo, by przypomnieć, nie tylko sam fakt jego istnienia w przestrzeni publicznej Poznania i całej Polski, ale także przypomnieć wszystko, co on symbolizował – odwagę, prawość, umiłowanie Boga i Ojczyzny, cechy charakterystyczne dla każdego poznaniaka, Wielkopolanina  i Polaka.

Pomnik Wdzięczności, którego odbudową zajmuje się organizator Konkursu, został odsłonięty 30 października 1932 r.. Poświęcony przez Prymasa Kardynała Augusta Hlonda, był największym i najbardziej rozpoznawalnym monumentem przedwojennego Poznania. W październiku 1939 r. Niemcy, po zajęciu Poznania, wysadzili go w powietrze, a figurę Chrystusa wyrzucili na śmietnik i przetopili na kule armatnie. Fakt ten poruszył i zapadł w pamięci ówczesnych poznaniaków, którzy wierzyli, iż po wojnie Pomnik zostanie na pewno odbudowany, ale niestety do dziś jeszcze się to nie udało. W czasie dwóch swoich wizyt w Poznaniu
(w 1983 i 1997 r.) Jan Paweł II za każdym razem wspominał o Pomniku Wdzięczności w swoich homiliach.

Stowarzyszenie – Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności
w Poznaniu powstało w 2012 roku. Nadal wierzymy, że wspólnym wysiłkiem sprawimy, iż Pomnik ten wróci po latach nieobecności na ulice Poznania. W roku 90-tej rocznicy jego odsłonięcia przypomnijmy wszystkim, jak on wyglądał i jak my dzisiaj odczytujemy przesłanie jego twórców.  Spróbujmy je przekazać innym współczesnym dzieciom, młodzieży i ich rodzicom.

W 2016 r. Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika wykonał odlew 5-metrowej figury Chrystusa  – centralny element monumentu. Stoi ona obecnie przy Kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusa przy ul. Kościelnej w Poznaniu.

 1.  Patronat Konkursu

– Arcybiskup Metropolita Poznański

– Kuratorium Oświaty w Poznaniu

– Poznański Oddział Akcji Katolickiej

– NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska

 1.   Cele konkursu

Konkurs ma na celu przybliżenie najmłodszym mieszkańcom naszego miasta historii naszej Ojczyzny – Polski i naszej „małej Ojczyzny” – Wielkopolski.  Pragniemy wspierać nauczycieli i wychowawców w ich pracy, by w aktywny
i nowoczesny sposób wspólnie, wśród młodego pokolenia, kształtować poczucie dumy z bycia Polakami i Wielkopolanami i by upowszechniać w zbiorowej świadomości godne i wyjątkowe fakty z naszych dziejów, a do nich z pewnością należy historia powstania, zburzenia i prób odbudowy Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu. 

 • Informacje organizacyjne
 1. Temat konkursu:

Konkurs organizowany jest corocznie od roku 2014 . W latach 2020 i 2021 nie odbył się ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa.
Co roku temat był zmieniany. Temat proponowany na rok 2022 to:
W przymierzu z Chrystusem. 90. rocznica odsłonięcia Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu”.

 • Konkurs prowadzony będzie w czterech grupach wiekowych:
 • Poziom A – uczniowie szkół podstawowych klasy 1-3

udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy – rysunku na podany temat (dowolne skojarzenia) kredkami na formacie A3 lub A4

 • Poziom B – uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6

udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy indywidualnej
w dowolnej technice plastycznej płaskiej (kredka, ołówek, tempera, akwarela, olej, mozaika, witraż itp.) przedstawiającej Pomnik Wdzięczności w kontekście zaproponowanego tematu (dowolne skojarzenia) na formacie A3 lub A4

 • Poziom C – uczniowie szkół podstawowych klasy 7-8

udział w konkursie polega na wykonaniu jednej prezentacji multimedialnej (indywidualnej lub grupowej) w dowolnym programie komputerowym na zaproponowany temat (interpretacje i skojarzenia historyczne z wykorzystaniem wiedzy zdobywanej na lekcjach historii, religii, czy języka polskiego)

 • Poziom D – uczniowie szkół średnich

udział w konkursie polega na:

–  wykonaniu jednej pracy pisemnej – dziennikarskiej, literackiej lub historycznej na w/w temat. Może to być wiersz, rozprawka, wypowiedź, opowiadanie itp. lub świadectwo, czyli zapisana wypowiedź (monolog) lub wywiad z osobą, która pamięta Pomnik Wdzięczności (objętość do 7 tys. znaków).

– wykonaniu jednej prezentacji multimedialnej, teledysku lub krótkiego filmu (czas – do 5 minut), indywidualnie lub grupowo (max 3 osoby)
w dowolnym programie komputerowym na zaproponowany
w konkursie temat – tematem wiodącym prac mają być interpretacje
i skojarzenia historyczne z wykorzystaniem wiedzy zdobywanej na lekcjach historii, religii, czy języka polskiego, związane także
z symboliką i/lub przesłaniem Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa

W razie wątpliwości czy pytań dotyczących interpretacji Regulaminu i tematyki konkursu można kontaktować się z Jolantą Hajdasz, sekretarzem Jury Konkursu – wiceprezesem SKOPW, tel. 607270507, mail: j.hajdasz@post.pl

 • Realizacja zadań przebiegać będzie wg następującego harmonogramu:
 • do 28 października 2022 – przygotowanie i nadsyłanie prac do organizatorów (uwaga – prezentacje z kat. C i prace z kat. D należy przesłać mailem na adres j.hajdasz@post.pl)
 • 31 października 2022 – 5 listopada 2022 – obrady Jury
 • 5 listopada 2022 – ogłoszenie wyników konkursu w Internecie
 • 11 listopada 2022 – wręczenie nagród laureatom konkursu podczas uroczystego Koncertu w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza
  w Poznaniu z okazji Święta Niepodległości (dokładna godzina zostanie podane na stronie internetowej www.pomnikwdziecznosci.pl oraz przesłana do nauczycieli, których uczniowie zgłoszą się na konkurs)
 • Szkoły, których uczniowie zostaną nagrodzeni lub wyróżnieni, laureaci
  i ich katecheci (lub inni nauczyciele – opiekunowie konkursu) zostaną powiadomieni w formie pisemnej o wynikach konkursu (mail lub sms do każdego opiekuna).
 • Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim udział dowolna liczba uczniów z każdej szkoły. Uczniowie mogą także zgłaszać się indywidualnie bezpośrednio do organizatorów.
 • Szkolny organizator konkursu (katecheta lub dowolny nauczyciel, lub rodzice w przypadku zgłoszeń indywidualnych) zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi prace do 28 października 2022 r. na adres Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności, Poznań 60-479, ul. Strzeszyńska 197. Prace pisemne i prezentacje multimedialne należy przesłać mailem (lub do pobrania w wersji elektronicznej) na adres: j.hajdasz@post.pl. W mailu powinny się także znaleźć informacje, o które prosimy w pkt. 7.
 • Każda praca powinna na odwrocie zawierać:
 • Nazwę konkursu: „W przymierzu z Chrystusem. 90. rocznica odsłonięcia Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa
  w Poznaniu”

lub jej wersję skróconą: W przymierzu z Chrystusem. 90 rocznica odsłonięcia Pomnika NSPJ w Poznaniu.

 • Kategorię wiekową
 • Tytuł pracy
 • Imię, nazwisko i wiek autora
 • Adres szkoły
 • Imię i nazwisko nauczyciela lub rodzica – opiekuna konkursu, jego dane kontaktowe tel. i e-mail.
 • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich prac, swojego wizerunku, imion i nazwisk do publicznej wiadomości. Prawa autorskie przechodzą na organizatora.
 •   Nagrody i Jury

        Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora. Przewiduje się  

        wartościowe nagrody rzeczowe, książki oraz oryginalnie zaprojektowane,

        wydrukowane indywidualnie dla każdego laureata dyplomy dla zdobywców I, II i III

        miejsca w każdej kategorii.  Katecheta lub inny nauczyciel – opiekun konkursu,  

        którego uczeń będzie laureatem I nagrody otrzymuje także nagrodę rzeczową oraz

        specjalny dyplom.

              Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.  

 • Dodatkowe informacje na temat konkursu:

na stronie internetowej www.pomnikwdziecznosci.pl  oraz:

Jolanta Hajdasz tel. +48 607 270507, j.hajdasz@post.pl

Stanisław Mikołajczak, tel.  +48 666073884,  stmikolajczak@gmail.com

Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu przygotował dla katechetów konspekty lekcji religii (oraz materiały pomocnicze – film i zdjęcia archiwalne) na temat kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa i historii Pomnika Wdzięczności dla wszystkich szkolnych poziomów wiekowych. Są one do pobrania na stronie www.pomnikwdziecznosci.pl i Wydziału Katechetycznego.

ul. Strzeszyńska 197, 60-479 Poznań
Realizacja montownia.com