Start Aktualności abp Stanisław Gądecki o Pomniku Wdzięczności podczas uroczystego nabożeństwa 3 czerwca 2018 r.

abp Stanisław Gądecki o Pomniku Wdzięczności podczas uroczystego nabożeństwa 3 czerwca 2018 r.

W 100. rocznicę odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny trzeba podziękować za to wydarzenie Panu Bogu i okazać wdzięczność ludziom, którzy wywalczyli niepodległość płacąc wielką daninę krwi –  Zobacz zdjęcia !

Kościół wiedział wtedy i dzisiaj, że prawdziwa wolność człowieka i społeczeństwa realizuje się zawsze za sprawą odnowy sumień. Sama niepodległość czy zmiana struktur społecznych, gospodarczych czy ekonomicznych, choć ważna, może stać się niewykorzystaną szansą, jeśli nie stają za nią ludzie sumienia” –  powiedział abp Stanisław Gądecki podczas spotkania modlitewno-patriotycznego, przy ołtarzu wizualizującym Pomnik Wdzięczności przy ul. Jana Pawła II w Poznaniu w niedzielę 3 czerwca. Wydarzenie zorganizowano z okazji 21. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Poznaniu, 2. rocznicy poświęcenia figury Chrystusa z odbudowywanego Pomnika Wdzięczności oraz w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość, którą rozpoczęło wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezus i Akt poświęcenia i oddania Sercu Jezusowemu, odbyła się wzdłuż linii brzegowej Jeziora Maltańskiego, w miejscu, gdzie ma stanąć odbudowany Pomnik Wdzięczności.

Metropolita poznański w swoim słowie przypomniał, że Kościół był jedyną strukturą działającą nieprzerwanie, w czasie gdy brakowało struktur państwa polskiego. „Poważny był wkład duchowieństwa w naukę i kulturę polską, ale ważniejszą od przekazywania przez polskie duchowieństwo wiedzy o historii Polski, ważniejszą od walki o zachowanie języka ojczystego, od propagowania działalności gospodarczej i stowarzyszeniowej była praca Kościoła nad świętością ludu polskiego” – zauważył przewodniczący KEP.
Abp Gądecki zwrócił uwagę na potrzebę prawdziwie twórczej wolności, która „buduje nasze człowieczeństwo i prawdziwe więzy międzyludzkie, buduje i jednoczy a nie dzieli”. „W sercu człowieka wpisane jest przez Boga prawo, wobec którego posłuszeństwo stanowi o jego godności i według którego będzie sądzony. Przyzwolenie na łamanie tego prawa przez prawo stanowione w ostatecznym rozrachunku zawsze obraca się przeciw czyjejś wolności i godności” – stwierdził metropolita poznański. Podkreślił, że światu, Europie i Polsce potrzeba dziś jednoczącej wolności.

Przewodniczący KAP stwierdził, że zadanie budowania wolność narodu na fundamencie Bożej prawdy w jedności i zgodzie okazało się trudne dla wielu, dlatego że zmieniła się sytuacja duchowa Europy. „Idee, obyczaje i normy kulturowe zdają się być dzisiaj zaprzeczeniem tego, co obowiązywało jeszcze pół wieku temu. Dokonano rewolucyjnej zmiany kultury, z której uczyniono narzędzie ideologii. Cała energia jest przeznaczona na zniszczenie tradycyjnych struktur, które mają rzekomo człowieka zniewalać i alienować” – zauważył metropolita poznański. Zaznaczył, że kulturę wyrzeczenia oraz ideały ma zastąpić kultura natychmiastowego spełnienia i przyjemności, a religię próbuje się zredukować do strefy prywatnej. „Europa stała się miejscem miękkiej presji totalitaryzmu. Ideologia stała się świeckim odpowiednikiem religii, mającym odpowiadać na wszystkie pytania człowieka i projektującym ziemskie zbawienie” – przekonywał przewodniczący KEP.

Metropolita poznański podkreślił, że w 100. rocznicę odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny trzeba podziękować za to wydarzenie Panu Bogu i okazać wdzięczność ludziom, którzy na różne sposoby, słowem i czynem, wywalczyli niepodległość, płacąc wielką daninę krwi. Przypomniał też słowa św. Jana Pawła II na temat wymowy Pomnika Wdzięczności, wypowiedziane 21 lat temu, w czasie drugiego pobytu papieża Polaka w Poznaniu.

„Tu, na tym miejscu na pl. Mickiewicza stał kiedyś pomnik Najświętszego Serca Jezusa – widomy znak zwycięstwa odniesionego dzięki wierze i nadziei. Pomnik ten był wzniesiony ze składek całego społeczeństwa jako wotum dziękczynne za odzyskanie wolności. Odrodzona Polska skupiła się przy Sercu Jezusa, aby z tego źródła miłości ofiarnej czerpać siłę do budowania przyszłości Ojczyzny, na fundamencie Bożej prawdy w jedności i zgodzie” – mówił abp Gądecki, przywołując słowa papieża Polaka.

Przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności prof. Stanisław Mikołajczak przypomniał, że w Poznaniu stoi poświęcona 3 czerwca 2016 r. figura Chrystusa, stanowiąca główną część Pomnika Wdzięczności. „Pomnik nie przypomina historii, ale stawia nam zadanie. Za późno to zrozumieliśmy, trwało to wiele lat, ale w momencie, kiedy to zrozumieliśmy, przystąpiliśmy do działania” – zaznaczył prof. Mikołajczak.

Część artystyczną wydarzenia poprowadził Aleksander Machalica, aktor Teatru Nowego w Poznaniu. Uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu premierowych pieśni i piosenek o Powstaniu Wielkopolskim i Pomniku Wdzięczności.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli: abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, oraz Zbigniew Hoffmann, wojewoda wielkopolski.

Uroczystość była transmitowana przez TVP3 Poznań.

 

Podczas uroczystości prof. Stanisław Mikołajczak odczytał Apel Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności. Oto jego treść :

Niech ten Pomnik będzie upomnieniem do jedności, upomnieniem do zgody

i snucia tej myśli Bożej poprzez dzieje !

Kard. August Hlond, 31 października 1932 r.

fragm. przemówienia wygłoszonego podczas odsłonięcia Pomnika Wdzięczności

Odezwa

Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu

przyjęta w roku 100 rocznicy odzyskania niepodległości

Rodacy !

7 lat temu w auli Uniwersytetu im . Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas Koncertu Niepodległościowego zorganizowanego przez Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego i NSZZ „Solidarność” zrodziła się idea odbudowania największego i najważniejszego Pomnika przedwojennego Poznania – Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa zwanego przez Polaków Pomnikiem Wdzięczności. Było to wotum wdzięczności narodu polskiego za odzyskaną 100 lat temu wolność.

Pomnik ten istniał tylko 7 lat w przestrzeni publicznej Poznania, ale ten czas wystarczył by stał się jednym z symboli Polski Odrodzonej po 123 latach niewoli.

Ten Pomnik musi wrócić na ulice stolicy Wielkopolski, musi na nowo przypomnieć przesłanie naszych Ojców i świadczyć o wdzięczności pokolenia,

które doznało cudu odzyskania wolności.

Zebrani na uroczystym nabożeństwie

w dniu 3 czerwca 2018 r. ,

w roku 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

w dniu 21 rocznicy pobytu Ojca św. Jana Pawła II w Poznaniu,

i w dniu 2 rocznicy poświęcenia Figury Chrystusa z odbudowywanego Pomnika

w obecności abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

w miejscu wskazanym przez ponad 25 tysięcy mieszkańców Poznania, którzy podpisali się pod listem otwartym do Prezydenta Miasta w tej sprawie

uroczyście przyrzekamy

odbudować Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu !

Z szacunku dla odwagi i determinacji naszych przodków w dążeniu do odzyskania niepodległości,

Z szacunku dla ich poświęcenia i ofiary życia,

Z nadzieją, że Pomnik ten dla nas wszystkich znów będzie symbolem i źródłem

siły płynącej z połączenia wiary katolickiej z umiłowaniem Ojczyzny !

W imieniu Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu odezwę podpisali :

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, prezes

Dr Tadeusz Zysk wiceprezes

Dr Jolanta Hajdasz wiceprezes

ul. Strzeszyńska 197, 60-479 Poznań
Realizacja montownia.com